202017lb
Gaia17adz
10:12:49.83  -18:6:45.1
2017lb  2017 02 05.62683  17.94V  Roland SANTALLO