AT2017dei.

20:49:48.91  -25:42:0.9
AT2017dei  2017 05 01.77343  (15.92V)  Roland SANTALLO