V4641 SGR
2015Roland Santallo V4641 Sgr , 2015/08/14- 2015/08/20
AAVSO Chart X15248AZ

AAVSO Chart   X15248AZ C1= C140 14.044V B-V 1.638     C2= C138 13.752V B-V 1.652


V4641-SGR    2015 08 14.40069        13.29V            2457248.90069
V4641-SGR    2015 08 16.40416        13.68V            2457250.90416
V4641-SGR    2015 08 17.41837        13.35V            2457251.91836
V4641-SGR    2015 08 18.00000        13.38V            2457252.89725
V4641-SGR    2015 08 19.39689        13.66V            2457273.89689
V4641-SGR    2015 08 20.39705         13.43V           2457254.89705